Gwarancja

ABi-SOLAR Inc. gwarantuje, że jego moduły fotowoltaiczne fotowoltaiczne, w tym montowane fabrycznie złącza i kable DC, jeśli występują, są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania, instalacji, użytkowania i konserwacji. Jeśli MODUŁY nie są zgodne z niniejszą gwarancją, w okresie kończącym się sto czterdzieści cztery (144) miesiące od daty sprzedaży nabywcy produktu ABI-SOLAR (KLIENT), ABI-SOLAR, według własnego uznania, albo naprawić lub wymienić produkt lub zwrócić cenę zakupu zapłaconą przez kupującego (DATA SPRZEDAŻY). Naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy muszą być jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w ramach Ograniczonej Gwarancji Produktu i nie mogą wykraczać poza sto czterdzieści cztery (144) nadruki, które są objęte wyłącznie klauzulą ​​2 poniżej („Ograniczona gwarancja”). Gwarancja Szczytowej Mocy „).

PDF prześlij dokument

Certyfikat gwarancji

Aby uzyskać dokumentową kartę gwarancyjną dla swojej stacji, wypełnij ten formularz: